Ekonomi

Industrilobbyn sabbar europeisk miljöpolitik

Industrilobbyn sabbar europeisk miljöpolitik

VOLKSWAGENS FIFFEL PÅVISAR MED TYDLIGHET DET TRISTA DUBBELSPEL SOM PÅGÅR I EU. KOMMISSIONEN ÄR MEDSKYLDIGT TILL UTSLÄPPSBEDRÄGERIET

Vi hittar kryphål efter kryphål. Otillåtna utsläpp av luftföroreningar tillåts fortsätta. Hundratusentals människor i Europa dör i förtid som en följd av luftföroreningar från dieselbilar och maskiner. För att inte tala om hur det påverkar klimatmålen.

EU är medskyldigt till Volkswagens utsläppsbedrägeri och manipulation av utsläppstester för 11 miljoner bilar. Volkswagens utsläpp är inte ens de värsta. Vi folkvalda i EU-parlamentet har flera gånger krävt ordning på torpet. Men vi har blivit överkörda av industrin som lobbat och påverkat den högerstyrda EU-kommissionen.

EU ska ta ansvar för fisket vid Afrikas kust

EU ska ta ansvar för fisket vid Afrikas kust

Varje dag återvänder hundratusentals små kanoter till Afrikas kuster med sin fångst, efter att ha trotsat de ofta farliga vågorna till havs. Fisk är den viktigaste proteinkällan för många miljoner människor som bor i kustområdena och bidrar också med inkomster och arbetstillfällen.

Över tolv miljoner afrikaner arbetar med att fånga och bereda fisk och fiskeindustrin är viktig för ökad jämställdhet, eftersom arbetstillfällen inom beredningsindustrin ofta är förbehållna kvinnor.