Grön ekonomi

EN SMART EKONOMI ÄR JÄMSTÄLLD OCH GRÖN.DEn BÅDE BYGGER PÅ OCH BIDRAR TILL HÅLLBAR UTVECKLING.

En grön ekonomi använder ekonomiska verktyg som tar hänsyn till sociala och ekologiska värden så att dessa blir en förutsättning för ökad välfärd och samhällsutveckling. 

Att vara grön politiker idag handlar om att ligga i framkant. Men tiden har också sprungit ikapp de gröna idéerna. Miljöpartiet pratade i starten om en “kretsloppsekonomi” för att minska användningen av ändliga naturresurser, minska avfallet samt återvinna mer. De här idéerna har nu tagit sig in i den vanliga ekonomin och EU-kommissionen presenterade sitt stora cirkulära ekonomi-paket i december 2015. Stora globala aktörer tar beslut om att fasa ut sina tillgågar i fossila bränslen och istället investera i förnybart. “Divestment-rörelsen” startades av en grupp studenter på Berkeley i Kalifornien, och är idag en världsomspännande rörelse som får allt ifrån enskilda medborgare, kommuner till stora företag att dissa kolet, oljan och gasen och istället investera i förnybara bränslen som sol,vind, vattenkraft och hållbara biobränslen. 

  • I en grön ekonomi är socialt hållbar utveckling målet, ekologisk hållbarhet en förutsättning och ekonomi ett verktyg.
  • En grön ekonomi tar hänsyn till sociala och ekologiska värden så att dessa faktorer blir en förutsättning för ökad välfärd och samhällsutveckling.
  • En grön ekonomi sätter människors välfärd i centrum för samhällsutveckling istället för en tillväxt utan gräns (BNP).
  • En grön ekonomi har en tillväxt som sker inom planetens gränser och strävar efter att frikoppla utveckling från ändlig konsumtion av icke förnybara resurser. 
  • En grön ekonomi är feministisk och bryter könsmaktsordningen, utmanar och förändrar de grundläggande mekanismer som styr fördelningen av resurser mellan kvinnor och män (3R = rättigheter, representation och resurser).
  • En grön ekonomi säkerställer bådekvinnors och mäns lika rätt till försörjning och ekonomisk jämställdhet, lika möjligheter till utbildning, lika rätt till kroppslig integritet och frihet från våld.

Mer om ekonomi