Grön ekonomi

EN SMART EKONOMI ÄR JÄMSTÄLLD OCH GRÖN.DEN BÅDE BYGGER PÅ OCH BIDRAR TILL HÅLLBAR UTVECKLING.

En grön ekonomi använder ekonomiska verktyg som tar hänsyn till sociala och ekologiska värden så att dessa blir en förutsättning för ökad välfärd och samhällsutveckling. 

Kretsloppsekonomin uppkom ett sätt att minska användningen av ändliga naturresurser, minska avfallet samt återvinna mer. Stora globala aktörer tar beslut om att fasa ut sina tillgågar i fossila bränslen och istället investera i förnybart. "Divestment-rörelsen" startades av en grupp studenter på Berkeley i Kalifornien, och är idag en världsomspännande rörelse som får allt ifrån enskilda medborgare, kommuner till stora företag att dissa kolet, oljan och gasen och istället investera i förnybara bränslen som sol,vind, vattenkraft och hållbara biobränslen. 

Klimatförändringarna gör att vi snarast måste ställa om vår ekonomi till en grön och hållbar sådan: minska uttaget av ändliga resurser, återvinna mer samt minska avfallet. Den cirkulära ekonomin har potential att skapa ny gröna jobb, minska klimatförändringarna och göra den europeiska ekonomin mer motståndskraftig.

EU har idag en av världens största förbrukning av ändliga resurser: råvaror, jordbruksmark och vatten. Efterfrågan på ändliga resurser förväntas öka under kommande decennier. De negativa miljömässiga och sociala konsekvenserna av vår konsumtion har tidigare främst drabbat människor utanför EU, där produktion och tillverkning av många produkter har flyttat. De senaste årens ekonomiska, miljömässiga och säkerhetspolitiska kriser har ökat incitamenten ytterligare för en cirkulär och biobaserad ekonomi inom EU, då alltmer av konsekvenserna är kännbara på ett konkret sätt för medborgarna inom EU.

EU:s ekonomi är mycket sårbar för prishöjningar och fluktuationer. Om vi ill behålla vår livskvalitet, men inte sänka våra löner och sociala normer, måste vi förändra hur vi använder våra resurser.

Frågan om vem som leder övergången till en cirkulär ekonomi är viktig. Att övergången endast drivs genom företagens intressen är inte hållbart. Den cirkulära ekonomin får inte bara vara ett annat sätt att replikera ett system med vinst för ett fåtal, till nackdel för de allra flesta.

Övergången till en cirkulär ekonomi måste ske genom en demokratisk process som sätter medborgarnas intressen främst.  Läs mer om cirkulär ekonomi under fliken "Cirkulär ekonomi" eller mitt inlägg från december 2015 som beskriver EU-kommissionens förslag för en cirkulär ekonomi.