Linnéa Engström är författare och havskämpe och har en bakgrund som grön EU-parlamentariker åren 2014-2019. Hon har skrivit den första boken och det första politiska betänkandet i EU om klimaträttvisa och feminism. Hon valdes till förste vice ordförande i fiskeutskottet och drev igenom lagstiftningen hur EU:s handelsflotta ska fiska hållbart i fattigare länders vatten. Just nu arbetar Linnéa som programdirektör på Marine Stewardship Council.

Om klimaträttvisa. Linnéa Engström i samtal med Irlands förra president Mary Robinson och Samerådets Jannie Staffansson.

Linnéa Engströms tal inför konferensen "Ocean governance for Sustainability" i Bremen den 6-8 mars 2017.

EU-flottan ska fiska hållbart och rättvist och öppet redovisa vem som tjänar pengar på att fiske.

Instagram