Linnéa Engström är grön EU-parlamentariker. Hennes viktigaste frågor är klimat, feminism och levande hav Linnéa Engström är vice-ordförande i fiskeutskottet PECH och sitter även i miljöutskottet ENVI och jämställdhetsutskottet FEMM i Europaparlamentet. Just nu arbetar Linnéa med hur EU:s handelsflotta ska fiska hållbart i fattigare länders vatten. Om klimatet säger Linnéa Engström att det är vår viktigaste feministiska fråga. Om vi inte satsar på jämställdhet kan vi glömma att klara klimatutmaningen.

AktuelltBli en del av diskussionen

Följ Linnéa på Facebook