Klimatfeminism

Den första rapporten om klimaträttvisa och feminism har antagits i  EU-systemet! I januari 2018 röstades min rapport om klimaträttvisa och feminism igenom i Strasbourg. Rapporten tar upp de stora utmaningar vi står inför med klimatflyktingar och ojämställdhet och uppmanar EU-kommissionen, medlemsstaterna och FN-systemet att aktivt arbeta för en inkluderande och jämställd klimatagenda. 

 De senaste sex åren har två procent av världens befolkning varit tvungna att fly från sina hem på grund av klimatrelaterade katastrofer. Om 35 år, år 2050, förväntas 200 miljoner människor vara på flykt på grund av klimatförändringarna. Klimatförändringar skapar naturkatastrofer och torka som i sin tur skapar svält och krig, och på så sätt drivs människor på flykt från sina hem.

66 procent av världens fattigaste är kvinnor, de lever på mindre än en dollar per dag. Kvinnor drabbas oproportionerligt hårt av effekterna av klimatförändringarna: migration, torka och naturkatastrofer. Detta beror på att kvinnor är marginaliserade i många samhällen på grund av fattigdom, diskriminering och sociala normer. 
Trots att det ser ut såhär så är mindre än en procent av avsatta klimatmedel allokerade direkt till kvinnors speciella behov i de mest utsatta länderna.
Därför behövs en feministisk klimatrörelse som kräver klimaträttvisa och att medel allokeras till de starka förändringsaktörer som kan genomdriva riktig förändring på lokal nivå. Klimattoppmötet i Paris var en självklar sak att samlas runt.  

Inför klimattoppmötet i Paris drev jag och den gröna gruppen i EU-parlamentet på för att:

  • kraven på jämställdhet och mänskliga rättigheter skulle finnas kvar och förstärkas i slutdokumentet . Detta är var viktigt då det blir den legala grund som kommer att finnas för att fördela resurser till de allra mest utsatta av klimatförändringarnas konsekvenser-nämligen de fattigaste som är kvinnor i de mest utsatta länderna i syd.

  • Resultatet blev en skrivning om att det är helt avgörande att klimat-policies är jämställdhetsintegrerade. Detta kommer jag att fortsätta trycka på för nu när klimatavtalet ska bli verklighet.

  • politiker, aktivister och vanliga medborgare måste fortsätta stå upp för klimaträtvisa och att fler rika länder avsätter medel till den FN-ledda gröna klimatfonden som är det viktiga instrument vi har för att styra medel till anpassningsprojekt ledda av kvinnor.

  • säkra kvinnors representation på alla nivåer i klimatregimen.

I maj 2016 släppte jag "Klimatfeminism". Boken förenar kampen för klimatet med kampen för en rättvis värld. Den innehåller porträtt av några av den gröna rörelsens främsta förkämpar för klimaträttvisa. Boken kommer att finnas tillgänglig till försäljning via förlagets webshop.

 
 

 

Mer om klimatfeminsm