Fiske 

En hållbar fiskepolitik är grunden för levande hav och att fiskebestånden får återhämta sig.

Att gemensamt förvalta våra hav är en ödesfråga lika stor som klimatfrågan.

I EU-parlamentet arbetar jag och mina medarbetare för att stoppa överfisket, förbjuda subventioner som leder till överfiske och sätta stopp för illegalt fiske. En tredjedel av världens fiskevatten och fiskresurser är överfiskade. Överfisket hotar hela det marina ekosystemet.

Queen fish.jpg

 

mer om fiske

 

Korallrev, havsbottnar och fiskarter dör i rasande takt. Haven fylls av övergödning, oljeutsläpp och skräp. Det finns fem gigantiska sopöar i havet av flytande plastskräp. Värst är kanske det som inte syns för blotta ögat: små mikroplastpartiklar bildar en tät smog under ytan.

Med den nya fiskelagstiftningen i EU kan vi se till att det blir mer fisk i haven. För första gången finns en grundlagstiftning som reglererar det industriella fisket i alla EU:s vatten med tydliga krav på att stoppa överfisket. Det är viktigt att den nya lagen genomförs rätt i alla delar. EU-kommissionen måste också försvara de principer som drivits igenom för den internationella fiskepolitiken: att EU-fartyg ska fiska hållbart i andra länders vatten, med respekt för mänskliga rättigheter, och att den fisk som importeras till EU inte får vara olagligt fångad. 

EU-parlamentet har en viktig roll att spela de kommande åren så att de nya idéer som genomdrivits i den nya CFP “common fisheries policy” också blir verklighet. Som förste, vice ordförande i fiskeutskottet och grön politiker engagerar jag mig i de kommande förvaltningsplanerna för de gemensamma vattnen inom EU. Ett annat viktigt engagemang för de gröna handlar om den externa dimensionen som rör EU-flottans fiske i tredje land, bland annat de fiskeavtal som EU sluter med länder utanför unionen. EU-kommissionen genomför även ett viktigt arbete mot olagligt fiske världen över.EU:s lag mot olagligt, orapporterat och illegalt fiske den s.k. IUU-förodningen är unik i sitt slag och ett kraftigt instrument som kan stoppa handel, det senaste exemplet är Thailand. Thailand har fått ett gult kort för sitt olagliga fiske och riskerar nu att få ett rött kort om de innebär vilket innebär exportstopp till EU.

I min bok "Queen-fish" berättar jag om mitt arbete för att höja standarderna i EU:s internationella fiske, bland annat det arbete jag gjorde som föredragande för hela EU:s externa fiskeflotta: