Klimatflyktingar

Klimatflyktingarna blir allt fler- ta det på allvar

Klimatflyktingarna blir allt fler- ta det på allvar

Vi vet att klimatförändringarna bidrar och kommer att bidra till politisk instabilitet, ekonomiska påfrestningar och en ökad migration. Runt 2050 menar FN att världen kan ha 200 miljoner människor som drivits från sina hem på grund av klimatförändringar. Det här kan vi inte ignorera