Kvinnor de största förlorarna vid klimatförändringar

BRYSSEL. EU-parlamentet klubbade på tisdagen en resolution som slår fast att skillnaderna mellan hur kvinnor och män påverkas av klimatförändringar är stora i fattiga delar av världen, och att det krävs särskilt fokus på kvinnornas roll i klimatarbetet. 

I en analys som vilar på bland annat FN-statistik, pekar EU-parlamentet på att kvinnor och flickor i många utvecklingsländer är ansvariga för att hämta vatten till familjen, och att de när torkan slår till måste gå allt längre sträckor varje dag för att hitta vatten. Flickorna tvingas då ofta försumma sin skolgång. 

En annan konsekvens av klimatförändringarna som drabbar kvinnor i större utsträckning än män är, enligt analysen, att sjukdomar sprids snabbare när det blir varmare eller vid översvämningar. Eftersom kvinnor fortfarande har det huvudsakliga ansvaret för att vårda barn, äldre och sjuka i många samhällen, så blir deras arbetsbörda då hårdare samtidigt som de själva riskerar att smittas. 

Klimatförändringar kan också leda till att människor måste fly, och under flykten löper då kvinnor större risk än män att utsättas för sexuellt våld.

Resolutionen slår också fast att jämställdhet är en katalysator för hållbar utveckling.

EU-parlamentet kräver i sin resolution, som tagits fram av ledamoten Linnéa Engström (MP), bland annat att EU-länderna i alla sina hjälpprogram med klimatbekämpningsmål i utvecklingsländer inkluderar fler kvinnor på landsbygden och från ursprungsbefolkningar i både planering och genomförande. 

EU-parlamentet vill också att EU-kommissionen och alla EU-länder inför kontrollmekanismer i flyktingläger för att sätta stopp för trakasserier mot kvinnor och flickor där. 

Resolutionen, som inte är bindande utan kan ses som en skarp rekommendation till alla EU-länder, slår också fast att jämställdhet är en katalysator för hållbar utveckling.

– Kvinnor exkluderas ofta från "gröna" projekt och kapital bara för att de är kvinnor. Men det är viktigt att komma ihåg att kvinnor inte bara är utsatta. I lokalsamhället är det ofta kvinnorna som har praktiska kunskaper om till exempel jordbruk, skogsbruk och fiske. Därför är kvinnor viktiga aktörer när det gäller att hantera klimatutmaningarna, sade Linnéa Engström (MP), efter omröstningen