Feminism

Makten utmanas i EU-parlamentet

Makten utmanas i EU-parlamentet

”Alltför många medlemstater har alltför mycket att förlora på att ställa grannen till svars för kränkningar i hemlandet”, konstaterar Linnéa Engström (MP), som skulle vilja se både kännbara sanktioner mot Ungern i ministerrådet, och att EU tar på sig ledartröjan efter uppföljningen av #metoo i EU-parlamentet.

Psykisk hälsa NU.

Psykisk hälsa NU.

Friska och modiga människor kan klara att ställa om vårt samhälle till en fossilfri och grön ekonomi, ge unga och gamla god vård och omsorg och skapa nya jobb.
Sjuka och utbrända människor orkar det inte. Vi måste sluta föda den norm som gör oss sjuka, skriver Susanne Nordling (MP), oppositionslandstingsråd i Stockholm, och Linnéa Engström (MP), EU-parlamentariker.

Att lära sig att hoppa och ducka för att undvika händer

Att lära sig att hoppa och ducka för att undvika händer

”Olika former av sexuella övergrepp är vardag för kvinnor oavsett om vi bor i Sverige eller Afghanistan. Skillnaden är att i Sverige har vi sedan decennier enligt lag skydd mot dessa övergrepp. Och här ligger den stora skandalen. Att den svenska polisen tystat ner och förminskat brotten och på så vis istället skyddat destruktiva mansnormer.” 

Ensamt i politiken för kvinnor med makt

Ensamt i politiken för kvinnor med makt

Utan tydligt ledarskap, mandat, resurser och tvingande grund blir jämställdhetsarbetet blott och bart intet”. Linnéa Engström uppmärksammar stressen och ohälsan bland unga kvinnor och konstaterar att separatistiska rum kan vara en nyckel för fortsatt engagemang, inte minst i politiken. Något partierna därför borde stödja menar veckans EU-krönikör, Linnéa Engström.