Backlash för kvinnors rättigheter

Den gröna gruppen har tillsammans med vänstern försökte få parlamentet att ställa sig bakom skrivningar om rätten till sexuell och reproduktiv hälsa och särskilt rätten till abort. Dock utan framgång. 

Hoten mot kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa rätten växer i Europa. Konservativa regeringar i EU:s medlemsländer driver politik som vi trodde att vi lämnat bakom oss; vi ser ett kraftigt motstånd mot kvinnans rätt att få bestämma över sin egen kropp och en tillbakagång till en tid då kvinnor ansågs vara mannens egendom. 

Konsekvenserna av den våg av patriarkala värderingar som sprider sig i Europa blir att unga kvinnor utsätter sig för farliga illegala aborter, barnmorskor vägrar utföra sitt arbete på grund av ”samvetsbetänkligheter för att avsluta ett liv” och kvinnans grundläggande rätt till abort blir en statlig angelägenhet. Den senaste utvecklingen i Polen är et tydligt exempel på detta. Förutom att den polska regeringen antagit ett flertal lagar som kränker rättsstatsprinciperna, vill de även begränsa tillgången till preventivmedel och överväger att kriminalisera abort. 

Förra veckan debatterade och röstade vi i EU-parlamentet om en resolution angående det förvärrade politiska läget i Polen. I resolutionen kräver EU-parlamentet att Polen upprätthåller pressfrihet och konstitutionell standard i enlighet med EU:s rättsstatliga principer. 

Jag och mina kollegor i Gröna gruppen försökte tillsammans med vänstern att få EU-parlamentet att ställa sig bakom skrivningar om kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och då särskilt rätten till abort. Tyvärr föll de ändringsförslagen. Partier som M, L och C valde att lägga ner sin röst medan KD röstade emot ändringsförslaget.

Det är bedrövligt att dessa svenska ledamöter inte tar ställning för kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp och de unga och fattiga kvinnor som betalar priset för alltmer restriktiva abortlagar i Polen. Resolutionen fyller ändå en viktig funktion då den sänder en tydlig signal om att resten av Europa ser med oro på utvecklingen i Polen. 

Budskapet till Polens ledarskap bör vara tydlig: rättsstatliga principer måste upprätthållas och mänskliga rättigheter tillhör individen och inte en nation. Det inkluderar även kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp.