Rätt av Sverige att stå upp för barns rättigheter

 

EU:s relation till Turkiet har de senaste månaderna utvecklats till en alltmer destruktiv historia. Den ”humanistiska stormakten” EU är i säng med Erdogans alltmer maktfullkomliga och människorättsvidriga stat, anser många. 

EU framstår som fast i en situation där grova övergrepp på mänskliga rättigheter och demokratiska friheter i Turkiet förbises på grund av geopolitiska och ”säkerhetsmässiga” skäl (läs den pågående flyktingkrisen, där EU är beroende av Turkiet för att skapa ett kvotflyktingsystem och stoppa den illegala migrationen av flyktingar via Turkiet och Grekland). Den senaste i raden av kränkningar av mänskliga rättigheter i Turkiet handlar om ett uppseendeväckande beslut att se över lagen om vid vilken ålder ett barn kan samtycka till sex. 

Sverige med utrikesminister Margot Wallström har gått i bräschen och kritiserat beslutet genom en uppmärksammad tweet. Den turkiska konstitutionsdomstolen har öppnat upp för att se över hur sex med minderåriga ska bestraffas. Turkiet i sin tur har sagt att allt är missförstånd, översikten handlar främst om hur domstolar ska se på när sexuellt umgänge sker mellan till exempel tonåringar, där den ena är något äldre än den andre. Det umgänge bestraffas orimligt hårt i dagens system menar man, lika hårt som om en fullt vuxen man förgriper sig på ett litet barn. 

Det finns dock fog för att vara ytterst kritisk i det här fallet. Barn behöver inte mindre skydd från våld och övergrepp – utan mer. Den omdiskuterade mildringen av lagen kommer att underlätta för barnäktenskap och särskilt i det fall där våldtäkt skett. Turkiet har ett icke försumbart problem med så kallade ”barnbrudar”. De existerar i högsta grad och problemet ökar. 

Enligt FN:s rapport från 2016 så sker 15 procent av turkiska giftermål när bruden är under 18 år och en procent när bruden är 15 år eller yngre. Det är ett uttalat syfte att konstitutionsdomstolen också skall se över lagtexten så att sexuellt umgänge med barn kan vara acceptabelt om det sker enligt ”seder och traditioner” (”customs and traditions”). Det innebär att sexuella övergrepp blir lagliga om gärningsmannen ”enligt seder och traditioner” sedan gifter sig med barnet. 

Människorättsorganisationer i Turkiet har kritiserat beslutet hårt eftersom det tolkas som en öppning för att normalisera äktenskap med minderåriga. Det finns också en bred samsyn bland organisationer och experter som arbetar med barn och sexuella övergrepp: maktrelationen mellan en vuxen och ett barn gör att lagstiftning som öppnar upp för att barn kan ”samtycka till sex” är väldigt farlig. 

Barn befinner sig oftast i ett beroendeförhållande till en vuxen och har avsevärt mindre makt – det fria valet existerar inte. Ecpat, Rädda barnen och turkiska kvinnorättsorganisationer har alla fördömt beslutet tillsammans med Sveriges regering. Men från EU har det än så länge varit tyst. Troligtvis kommer EU-parlamentet lyfta situationen i Turkiet överlag och då kommer situationen med lagöversikten säkerligen komma upp. 

Det kommer bli en vansklig historia för de olika partigrupperna att få ihop en resolution: EU sitter i ett djupt och destruktivt beroende av Turkiet i och med flyktingkrisen. Mycket står på spel men Turkiet förflyttar sig med förvånande hastighet längre och längre bort från ett EU-medlemskap. Säkert är också att högerextrema och nationalistiska krafter i EU:s medlemstater kommer att se situationen som ett ypperligt tillfälle att hetsa mot muslimer i allmänhet, och föra fram sitt populistiska budskap om EU-utträde och stängda gränser. Men ”real-politik” och rädsla för populism får inte göra oss fega.

När Turkiet kränker barns rättigheter måste vi våga stå upp och göra allt vi kan för att skydda de mest svaga i samhället. Att göra det lättare att ha sex med barn är fel – att försvara det på något sätt är enbart juridiskt hårklyveri.