STÖD FÖR MILJÖVÄNLIGT FISKE I ÖSTERSJÖN

Grön framgång: EU-parlamentet röstade för hållbart fiske av torsk, sill och skarpsill i Östersjön.

Många miljöorganisationer jublade när EU-parlamentet röstade om en ny förvaltningsplan för fisket i Östersjön. Parlamentet vill nämligen att fisket av torsk, sill och skarpsill ska ske på ett sådant sätt att mängden fisk i havet kan öka. För att lyckas med det vill man sätta kvoter som är lägre än den nivå som kallas "maximal hållbar avkastning" (MSY). " Jag har kämpat hårt för detta och var nervös in i det sista. Men nu har EU-parlamentet fattat ett väldigt bra beslut", säger Linnéa Engström till Dagens Nyheter.Linnéa Engström kommer nu att vara med i den grupp ledamöter från EU-parlamentet som ska förhandla med ministerrådet (EU:s regeringar) om ett gemensamt beslut. En majoritet av EU-länderna vill tyvärr tillåta att fångsterna i Östersjön överstiger de hållbara nivåerna.
"Nu tar jag och resten av EU-parlamentet striden mot bakåtsträvande länder och mot EU-kommissionen. Det är dags att försvara ett hållbart fiske!", skriver Linnéa Engström i en debattartikel.

LÄS MER
Oenighet i EU kring hur hållbart fiske ska tolkas (DN 29 april)
Linnéa Engström: Dags för EU att försvara hållbart fiske i Östersjön (SVT Opinion 28 april