Britterna kan vänta sig tullar på fiskeprodukter

Så kom nyheten som alla har väntat på, att EU och Storbritanniens brexitförhandlare har lyckats komma överens om ett utkast om Storbritanniens utträde. Bara för några dagar sedan, uttryckte sig en CNN reporter som följer Brexitfrågan i minsta detalj såhär på twitter: ”I haven’t got the foggiest idea”, om att han “inte hade någon aning” om utfallet av de tekniska förhandlingarna.

Det summerar ganska väl komplexiteten i Brexit-förhandlingarna, mycket är fortfarande oklart och än är det inte över. Både Storbritanniens underhus och EU-parlamentet ska rösta om den förhandlingstext som nu presenterats. Theresa May, Storbritanniens premiärminister, har en tuff tid framför sig att övertyga underhuset omförhandlingsmandatet. Det ser emellertid svårt ut, då de konservativa bara har en knapp majoritet i underhuset och än är det tufft att avgöra hur starkt stöd hon har. Många hårdföra Brexitförespråkare är starkt kritiska till utkastet, med flera ministeravhopp som följd. Det är också oklart vad ledamöter för det Nordirländska Unionistpartiet tycker om May’s strategi, som annars stödjer hennes konservativa parti, Tories. Labourpartiet respekterar resultatet av folkomröstningen, men är i grunden kritiskt till May’s hårda taktik som man menar hotar jobb och försämrar levnadsvillkoren för britterna. Sammantaget visar det på en stor splittring och massiv intern kritik från olika håll.


Det finns många aspekter av utkastet till EU och Storbritanniens utträdesavtal som är komplicerade och där förhandlingarna har varit stenhårda ända in i det sista, däribland gränsen till Irland vilket också har satt ljus på förhandlingarna om fiskerättigheterna mellan EU och Storbritannien.

Som vice ordförande för Fiskeutskottet i EU-parlamentet har jag och mitt team följt Brexit-förhandlingarna med särskilt intresse vad gäller fiskerättigheterna. EU har varit tydliga med att man vill ha ett ömsesidigt avtal där EU:s fiskeflotta har rätt att fiska i Storbritanniens vatten och tvärtom. Annars tänker EU införa tullar och avgifter på fisk- och skaldjursprodukter från Storbritannien. Enligt utkastet som nu presenteras har man inte avgjort frågan gällande fiskerättigheter, utan ett definitivt svar på fiskerättigheterna förväntas man förhandla om efter utträdet. Under övergångsperioden innan Brexit, de facto, har ägt rum och man har ett separat fiskeavtal på plats, måste Storbritannien fortsatt följa EU:s gemensamma fiskelagstiftning.


Ett framtida avtal som inte innebär ett ömsesidigt fiskeavtal kommer att drabba båda sidor hårt. Enligt uppgifter från tidningen The Guardian uppgår ca 33 % av EU:s fiskefångster från Brittiska vatten och man befarar en halvering i nettoinkomster, samt tusentals förlorade jobbtillfällen Även britterna är förlorare eftersom priserna på den inhemskt fångade fisken kommer att sjunka, samtidigt som kostnaderna för den importerade fisken kommer att öka markant. Hur det slutgiltiga avtalet kommer att se ut går bara att spekulera i. Än så länge står svaret skrivet långt ner i djupet.