Viktiga steg för att stoppa överfisket i Nordsjön

Den fleråriga förvaltningsplanen för fiske i Nordsjön röstades igenom förra veckan i Strasbourg. Det är den andra planen efter reformen av den gemensamma fiskeripolitiken för några år sedan.

Det har tagit lång tid med den andra planens färdigställande eftersom det pågått en utdragen konflikt mellan ministerrådet och EU-kommissionen å den ena sidan, och Europaparlamentet å den andra, om den första fleråriga planen för fisket i Östersjön. 

Konflikten gäller den nivå av fiske som planen skall tillåta. EU-parlamentet insisterade på att begränsa fisketrycket till en strikt tolkning av målet för den gemensamma fiskeripolitiken, vi ville ha en nivå som kallas F-MSY (fiskedödlighet som motsvarar maximalt hållbart uttag). 

EU-kommissionen och ministerrådet vill tillåta undantag under vissa förutsättningar. Efter flera intensiva förhandlingar gav vi i EU-parlamentet upp ( rapportören Jaroslaw Walesa, EPP konservativ) och accepterade dealen. Det är därför det fortfarande är tillåtet med överfiske i Östersjön trots det stopp för överfiske i alla europeiska vatten som föreskrivs i grundförordningen.

Ministerrådet hävdar att det finns villkor som måste uppfyllas för att tillåta överfiske, men formuleringen av dessa villkor är väldigt vaga, och i grundförordningen skulle det inte finnas några undantag. Gröna gruppen där jag är medlem och ansvarig för alla fiskeärenden röstade därför emot resultatet av förhandlingen om Östersjön. Jag anser att Östersjöplanen kränker principerna i grundförordningen om att stoppa överfisket.

Nu har vi alltså kommit till den andra planen som gäller Nordsjön (torsk, kolja, vitling, hummer osv.) En tredje plan har också presenterats försardin och ansjovis i Adriatiska havet.

I det här fallet var diskussionerna mycket kortare mellan institutionerna och de politiska grupperna. De flesta grupper var nöjda över att följa EU-kommissionens förslag, vilket möjliggör samma typ av överfiske som i Östersjöplanen. Vi som försökte mota detta i grind var gröna, liberaler och vänstergruppen, som alla lade fram ändringar för att hålla fisketrycket under F-MSY, i överensstämmelse med grundförordningen för den gemensamma fiskeripolitiken. 

En annan viktig fråga i Nordsjöplanen är fritidsfisket. I visst fiske i Nordsjön och i andra vatten tex i Östersjön står rekreationsfisket för ett mycket stort antal fångster, ibland så stora att det har en negativ inverkan på fiskebestånden. Gröna gruppen lade fram ändringsförslag som kräver att kvotsättningen tar hänsyn till fångsterna i fritidsfisket. Här fick vi till en kompromiss mellan de politiska grupperna som alla kunde stå bakom.

Resultatet av omröstningen om Nordsjöplanen är glädjande nog positivt. Vi lyckades få en koalition att radera det övre intervaller av FMSY i planen ( överfiske) vilket gör att EU-parlamentets position är mycket mer ambitiös inför förhandlingarna med ministerrådet. Rapportören är Ulrike Rodust ( S&D Socialdemokrat) och ”mamma” till grundförordningen vilket bådar gott. Ulrike är en hård och envis förhandlare och i jämförelse med rapportören för Östersjön mer rutinerad. 

Även fritidsfisket i Nordsjön ska inkluderas och räknas av mot kvot enligt EU-parlamentets ståndpunkt. 

Icke att förglömma: de här vattnen kommer till stor del att tillhöra Storbritanniens exklusiva ekonomiska zon efter Brexit. Desto viktigare att få till en ambitiös plan så att det blir den som  ligger till grund för förhandlingarna mellan EU och Storbritannien.