Ta plasthotet på allvar

Världens största soptipp finns i haven. Men nu har haven fått nog. En stor del av skräpet är plast. Varje år hamnar minst 8 miljoner ton plast i haven. Det motsvarar en sopbil per minut. Värst är kanske plasten som inte syns för blotta ögat. Små plastpartiklar som antingen brutits ned från plasten som flyter i havet eller från slitage av till exempel däck och konstgräsplaner. De finns också som ingrediens i tandkräm, raklödder eller duschkräm. 

I Helsingborg har antalet konstgräsplaner ökat. Det är positivt för tillgängligheten men det är inte utan konsekvenser för miljön. De flesta planer är fyllda med gummi- eller plastgranulat. Helsingborg vill ta fram riktlinjer för att minska konstgräsplanernas miljöpåverkan. Det handlar bland annat om att lägga galler vid dagvattenbrunnar.

Helsingborg tar plasthotet på allvar. I samverkan med andra kommuner har vi lyckats få marknaden att ta fram en helt ny miljövänligare gymnastikmatta. Vi har också sett över vilka leksaker som kommunen erbjuder barnen. Nästa steg för att minska det ekologiska fotavtrycket är att fasa ut användningen av skadliga kemikalier och att välja klimatsmarta tjänster och varor. Att minska på plasten är en viktig del av detta.

När det gäller inköp och upphandling är målsättningen att inget avfall ska uppstå. Det avfall som ändå uppstår ska ses som en råvara. En grundsten i cirkulär ekonomi är att stimulera tillverkning av produkter med lång livslängd som förbrukar mindre mängd resurser per användning.

Vi uppmanar andra kommuner, regioner och länder att också agera. Vi är alla ansvariga för att förvalta haven som är helt livsavgörande för vår planet. Och vi måste jobba på alla nivåer. EU-parlamentet vill att 60 procent av all plast ska återvinnas senast 2025. Innan årsskiftet har EU-kommissionen lovat att publicera sin nya strategi för plast. Miljöpartiet trycker på tillsammans med andra gröna för att vi ska få till ett förbud mot tillsatser av mikroplaster i hygienartiklar.

Den 5-7 juni står Sverige och Fiji värd för FN:s Havskonferens i New York. Fler än 10 000 personer från hela världen deltar och det är ett utmärkt tillfälle att byta erfarenheter och lyfta goda exempel, bland annat från Helsingborgs stad.

 

Annika Román (MP)

Kommunalråd och 1:vice ordförande i kommunstyrelsen, HelsingborgMarcus Friberg (MP)

Kommunalråd, Helsingborg

Linnéa Engström (MP)

EU-parlamentariker