Ocean Governance for sustainability Bremen 6-8 of march

Kolla gärna in mitt tal på policy och forskningskonferensen om Havsförvaltning och hållbarhet som hölls i Bremen 6-8 mars 2017. Jag föreslår fem byggstenar till regeringens havskonferens i New Your i juni: 

1.FN behöver utveckla ett centralt register över havsåtaganden som kan ge en tydlig grund för de ansträngningar stater och andra parter gör för att uppnå hållbarhetsmål 14 om levande hav.
2.En mellanstatlig vetenskaplig panel för haven måste upprättas likt den som finns för klimatet.
3.Överfiske och illegalt fiske tömmer haven på liv. Cirka 90 procent av marina fiskbestånd är överfiskade eller fiskade till sin gräns.Det behövs ett globalt engagemang för att stoppa överfisket. 
4.Marin nedskräpning är ett växande problem i hela världen, och situationen måste lösas på global nivå.
5. Sambandet mellan klimat och havsfrågor måste klargöras och åtgärdas.