Dags för EU att försvara hållbart fiske

EU-kommissionen sviker sitt ansvar. De har lagt ett förslag som skulle tillåta överfiske – alltså att mängden fisk i Östersjön tillåts minska istället för att öka. Nu tar jag och resten av EU-parlamentet striden mot bakåtsträvande länder och mot EU-kommissionen.

Vi är många som vill att Östersjön ska bli ett friskt hav igen. Man ska kunna äta närfångad torsk utan att behöva oroa sig för att den håller på att försvinna.

Det har redan tagits stora steg för att detta ska kunna bli verklighet. Efter en lång strid enades Europas politiker häromåret om att vi måste stoppa överfisket.

Det är en stor seger för miljörörelsen att EU:s nya fiskelag säger att man inte får fiska mer än havet tål.

Vi är på rätt väg, men det finns mycket kvar att göra. Torsken i Östersjön mår nämligen inte bra. Efter en positiv utveckling under några år minskar nu antalet torskar igen. Dessutom är de torskar som finns små och magra.

Det går att vända trenden om alla länder runt vårt känsliga innanhav samarbetar. Genom att minska fisket under ett antal år ger vi torsken en chans att återhämta sig.

Det är också viktigt att ta ett helhetsgrepp som tar hänsyn till att stora rovfiskar och små bytesfiskar påverkar varandra. Om en art minskar påverkar det en annan.

Nu ska EU anta en förvaltningsplan för torsk, strömming och skarpsill i Östersjön. För Miljöpartiet är det självklart att planen ska leda till ett hållbart fiske och en långsiktigt god havsmiljö.

Vi gröna föreslår att Östersjöplanen ska följa EU:s miljölagstiftning och sträva efter ett friskt ekosystem, som tar hänsyn till fler fiskarter än de som är kommersiellt intressanta. Och vi föreslår att fångsterna av fisk ska ligga på sådana nivåer att fiskbestånden kan växa sig större.

Detta är inte självklart för alla.

I många länder finns det starka fiskeintressen som ser kortsiktig ekonomisk vinning som viktigare än att fiskenäringen ska kunna överleva på lång sikt. Det finns fortfarande starka krafter som motverkar ett hållbart fiske.

I fallet med Östersjön ser vi tyvärr att EU-kommissionen sviker sitt ansvar.

De har lagt ett förslag som skulle tillåta överfiske – alltså att mängden fisk i Östersjön tillåts minska istället för att öka.

I EU-parlamentets fiskeriutskott var den konservativa gruppens ledamöter inte sena med att ställa sig bakom det förslaget. 

Bataljen mot de konservativa ser ut att vinnas idag, tisdag 28 april 2015, när hela EU-parlamentet ska ta ställning till Östersjöplanen.

Jag räknar med att en stor majoritet i EU-parlamentet ställer sig bakom att fiskekvoterna måste hållas på hållbara nivåer, lägre än det som kallas ”maximalt hållbart uttag”.

Detta förslag från bland annat gröna och socialdemokrater fick nämligen stöd i parlamentets fiskeriutskott som förberedde ärendet för några veckor sedan. 

Men det kommer att bli tufft i nästa strid, förhandlingarna mellan parlamentet och EU-länderna. Östersjöplanen kommer att bli en modell för flera liknande avtal i EU de kommande åren, och därför känner även länder som ligger långt från Östersjön att planen påverkar dem.

Frankrike, Spanien och flera andra länder vill inte minska fångsterna på kort sikt trots att det är enda lösningen för att kunna öka fångsterna i framtiden – och därför vill de tillåta överfiske i Östersjön.

Den svenska regeringen har uttalat stöd för EU-parlamentets linje, men det finns många andra regeringar som stretar emot.

Östersjön är ett av de sjukaste haven i världen med döda bottnar, miljögifter och ett vacklande torskbestånd. När vi nu har chansen att vända trenden för fisket kan vi inte ge upp och släppa taget.

Nu tar jag och resten av EU-parlamentet striden mot bakåtsträvande länder och mot EU-kommissionen. Det är dags att försvara ett hållbart fiske!