Varför vill inte ministerrådet skydda torsken i Östersjön?

EU:s fiskeministrar beslutar om årets fiskekvoter i Östersjön. Tyvärr sätter  de alltför ofta för höga kvoter för torsk. Detta är oansvarigt i ett läge när torskbestånden är i ett bräckligt skick och behöver skyddas.

Dessutom visar beslutet på en nonchalans från medlemsländernas sidan gentemot den nya fiskepolitik som antogs förra året och som ställer krav på hållbart fiske.
 
För det västra beståndet av torsk angav den vetenskapliga rådgivningen att den totala fångsten för år 2015 borde vara 8 793 ton, och detta var också det förslag som kommissionen presenterade tidigare i år. Ministerrådet beslutade igår att sätta kvoten på 15 900 ton – det vill säga nästan dubbelt så stor kvot som vetenskapsmännen föreslår.
 
Detta är särskilt obegripligt mot bakgrund av att fiskare inte har lyckats fånga hela kvoten de senaste åren. År 2013 utnyttjades till exempel bara 58 procent av kvoten på 20 030 ton. Ska man skydda torskens återhämtning kan man inte sätta låtsaskvoter som i praktiken inte innebär någon begränsning av fisket.

 
Även för det östra torskbeståndet beslutade ministrarna igår att sätta en kvot som är mycket högre än den mängd fisk som faktiskt fångas. Kvoten för 2015 blir 51 429 ton, och det kan man jämföra med att år 2013 landades inte mer än 36 356 ton.
(Källa: http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/2014/cod-2532.pdf)
 
Jag vet att den svenska regeringen drev linjen att följa den vetenskapliga rådgivningen. Det är bedrövligt att de andra länderna inte har följt denna princip.
 
EU:s nya fiskelag, som antogs förra året, säger att hållbara kvoter ska sättas från och med år 2015. Närmare bestämt ska kvoterna sättas enligt ”maximal hållbar avkastning” (MSY, Maximum Sustainable Yield). Enda undantaget uttrycks så här i lagen: ”Ett senareläggande av målet om maximal hållbar avkastning bör endast tillåtas om det skulle innebära en allvarlig risk för de berörda fiskeflottornas ekonomiska och sociala hållbarhet.” (Skäl 7, gemensamma fiskeripolitiken. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0022:0061:SV:PDF )

Jag har ännu inte sett medlemsländerna presentera någon motivering varför fiskeflottans ekonomiska och sociala hållbarhet skulle vara i sådan allvarlig fara att hållbara kvoter måste skjutas på framtiden.
 
Läs mer:
Fiskesekretariatet kritiserar kvotbeslutet:
http://www.fishsec.org/2014/10/14/the-council-decision-on-baltic-tacs-fails-to-meet-cfp-sustainability-targets-gravely/
 
Pressmeddelande från ministerrådet med lista över kvoterna
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/agricult/145101.pdf