Mary Robinson och klimaträttvisa

RobinsonMandela.jpg

Mary Robinson var inte bara öriket Irlands första kvinnliga president (1990-1997), eller FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (1997-2002), hon har inte minst skrivit in sig i historieböckerna genom sitt fortsatta arbete i sin egen stiftelse, Mary Robinson Foundation – Climate Justice (2010-), en organisation som arbetar med att ta fram resurser för dem som drabbas värst av klimatförändringarna: de fattiga och marginaliserade runtom i världen.

Det krävs inte mycket efterforskningar för att märka, att Mary Robinson alltid haft ett starkt rättvisepatos, oavsett vilka mäktiga jättar hon gjort sig obekväm hos. Som president på Irland gick hon emot den i landet inflytelserika katolska kyrkan då hon drev igenom lagändringar som bland annat innebar liberalisering av preventivmedel och avkriminalisering av homosexualitet. Några år senare, som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, gjorde hon till Kinas stora missnöje ett officiellt besök i Tibet och under de följande åren gjorde hon sig obekväm också i USA då hon fördömde hur landet återkommande begick förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna under ”kriget mot terrorismen”. 

Samma år som hon gick vidare från FN grundade Mary Robinson den internationella organisationen Realizing Rights, en organisation som verkar för rättvisa löner, rätt till allmän hälsovård och humana migrationslagar och, inte minst, att sätta press på företag att ta socialt ansvar. Sommaren 2009, då USA bytt president och politisk riktning, prisades Mary Robinson av nytillträdde Barack Obama med Presidental Medal of Freedom, den allra högsta icke-militära hedersutmärkelse en person kan få i USA, utdelad av presidenten själv. 

Mary Robinson tog också ett centralt steg i sitt miljöengagemang när hon år 2010 grundade Mary Robinson Foundation- Climate Justice. Organisationens målsättning, fritt översatt från deras egna hemsida, är att utgöra en plattform för solidaritet, delaktighet och gemensamt ansvarstagande för alla som värnar global rättvisa, oavsett om deltagandet sker i egenskap av enskild utsatt individ eller samhälle, eller som förespråkare för rättvisa i resursrika samhällen.  

Organisationens arbete riktas främst in på att genom samarbeten och rådgivning genomföra påtryckningar på världens makthavare för politisk förändring till en mer hållbar riktning. Ett av de viktigaste fokusområdena just nu är att kartlägga sambanden mellan hunger och de snabba klimatförändringarna, för att på bästa sätt undsätta dem som drabbas allra värst. En målsättning som för övrigt ligger helt i linje med FN:s övergripande målsättning att utrota extrem hunger och fattigdom till år 2030.

I oktober 2014 medverkade Mary Robinson på One Young World Summit, där hon träffade tusentals unga ledare från världens alla länder och uppmanade dem alla att göra sitt yttersta för att möta vår tids stora globala miljökris, den snabba klimatförändringen. På FN:s stora klimatkonferens i Paris i december 2015, samlade hon och hennes stiftelse hundratals experter för att gemensamt diskutera vikten av att mänskliga rättigheter inkluderas i miljöfrågan. 

- Klimatförändringarna är en global utmaning av ekonomisk, social, kulturell och medmänsklig karaktär. Det är inte, som det en gång i tiden ansågs – och tyvärr av vissa ännu påstås- en marginell ensaksfråga om miljövård. Klimatförändringarna är en fråga om mänskliga rättigheter och hela samhällets utveckling, och vårt kollektiva bemötande av detta problem kommer endast att bli framgångsrikt ifall de bärs upp av ett grundläggande erkännande av de mänskliga rättigheterna, sammanfattade Mary Robinson själv.