Majora Carter- fattigdomsbekämpning och grön stadsplanering i New York

New York är USAs mest folkrika stad med en befolkning på över 12 miljoner, varav knappt två miljoner i den nordligaste stadsdelen Bronx. Under 1970-talet drabbades stadsdelen Bronx av en kraftig ekonomisk nedgång, företag flyttade bort, bostäderna förföll och arbetslöshet och desperat kriminalitet skenade iväg uppåt. Majora Carter föddes och växte upp i Bronx under denna ekonomiska depression. Hon kom snart att bli en stark röst för social jämlikhet och hållbar stadsmiljö för de boende i området. 

Majora Carter, New York

Majora Carter, New York

Startskottet för Majora Carters engagemang kom enligt henne själv i samband med att hon promenerade ute med sin hund i en av de många olagliga dumpningsplatserna för sopor som spred ut sig längst Bronx-floden. Bara några år senare erhöll hon ett stort ekonomiskt stöd för ett omfattande miljöprojekt i södra Bronx, med syfte att städa upp runt Bronx-floden, bygga gröna och rekreativa parker och ge de boende tillgång till floden. 

År 2001 grundade Majora Carter gräsrotsföreningen Sustainable South Bronx, som bland annat startade upp en stor utbildningssatsning för ekonomiskt utsatta personer i Bronx, som tidigare varit beroende av socialbidrag eller välgörenhet. Utbildningsprogrammen omfattade bland annat kurser i odling i stadsmiljö och renhållning i stadsmiljö, och enligt siffror från föreningen själv har över 500 låginkomsttagare härigenom fått utbildning och arbete. Som en följd av sitt stora, framgångsrika, engagemang hyllades Majora Carter år 2008 av tidningen New York Times till “en av stadens främsta och mest kända förkämpar för hållbar stadsmiljö och rättvisa".

Bronx River, New York

Bronx River, New York

"Ifall storskaliga kraftverk, sopstationer, kemikaliefabriker och transportleder etablerades i rika stadsdelar lika ofta och lika snabbt som i fattiga stadsdelar, så hade vi haft en hållbar, grön ekonomi för flera årtionden sedan"

Citatet är från Majora Carters mycket hyllade tal under den årliga miljöfestivalen Powershift år 2007. För Majora Carter har de sociala skillnaderna i stadsdelarna alltid varit central, länge har hon hyllats och prisats just för att föra de utsatta stadsbornas talan. Men de senaste åren har Majora Carter fått motstå hård kritik, inte minst från några av sina egna forna grannar i Bronx. Orsaken är ett kontroversiellt uppdrag för den kommersiella aktören FreshDirect, som väckt kritik om att hennes privata framgångar gjort att hon glömt sitt förflutna.

2008 startade Majora Carter sin privata konsultfirma inom hållbar utveckling, Majora Carter Group. En av konsultfirmans klienter blev den stora amerikanska matvaruleverantören FreshDirect, som ville etablera ett huvudkontor i södra Bronx. Majora Carter fick uppdraget att skapa goda relationer med de boende och föreningar verksamma i stadsdelen. Föreningen Sustainable South Bronx, som alltså grundats av Majora Carter själv, ställde sig dock på diametralt motsatt sida av sin grundare, och motsatte sig bestämt etableringen av FreshDirect. Föreningen menade att företagsetableringen skulle resultera i försämrad livsmiljö för de boende, med kraftigt ökad tung lastbilstrafik, buller, och ytterst att områdets anseende och sociala status skulle sänkas.

Protesterna lyckades dock inte upphäva företagsetableringen, och det första spadtaget i bygget togs i december 2014. Återstår att se, ifall Majora Carter lyckas vinna tillbaka förtroendet bland sina kritiska grannar i Bronx, och åter bli en av stadens mest ansedda miljökämpar.