Vatten

VI måste värna dricksvattnet-vår viktigaste resurs

VI måste värna dricksvattnet-vår viktigaste resurs

I Sverige är vi vana att det kommer rent vatten direkt ur kranen. Rent dricksvatten är något vi tar för givet. Men klimatförändringarna hotar tillgången på dricksvatten. Vi måste därför öka skyddet av vår viktigaste resurs.