Diskriminering

Jämställdhet kan inte uppnås genom kränkande behandling

Jämställdhet kan inte uppnås genom kränkande behandling

Vi behöver alla människor som tror på oss, och hur du väljer att klä dig och vilken tro du har måste få vara upp till individen. Vägen mot ett jämställt samhälle är inte spikrak, vi behöver stärka både kvinnor och män att bryta med negativa normer för att få vara sig själva. Men ett är säkert, jämställdhet uppnås inte genom kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering av personer som har en annan tro eller etnicitet än majoritetssamhället.