Inspiration

Inför klimattoppmötet i Paris så driver jag och den gröna gruppen i EU-parlamentet på för att:

  • kraven på  jämställdhet och mänskliga rättigheter finns kvar och förstärks i slutdokumentet . Detta är viktigt då det är den legala grund som kommer att finnas för att fördela resurser till de allra mest utsatta av klimatförändringarnas konsekvenser-nämligen de fattigaste som är kvinnor i de mest utsatta länderna i syd.

  • politiker, aktivister och vanliga medbrogare står upp för klimaträtvisa och att fler rika länder avsätter medel till den FN-ledda gröna klimatfonden som är det viktiga instrument vi har för att styra medel till anpassningsprojekt ledda av kvinnor

  • säkra kvinnors representation på alla nivåer i klimatregimen.

Många har redan tagit ställning för klimatfeminism, gör det du också!