Linnéa Engström är programdirektör för Marine Stewardship Council. År 2014-2019 var hon ledamot av EU-parlamentet. Hon valdes till förste vice ordförande i fiskeutskottet och drev igenom lagstiftningen hur EU:s handelsflotta ska fiska hållbart i fattigare länders vatten. Linnéa Engström har även skrivit det första betänkandet i EU om kliamträttvisa och feminism. Hon är författare till två böcker: Klimatfeminism ( 2016) och Queen-fish ( 2017).

Aktuellt


Om klimaträttvisa. Linnéa Engström i samtal med Irlands förra president Mary Robinson och Samerådets Jannie Staffansson.

Linnéa Engströms tal inför konferensen "Ocean governance for Sustainability" i Bremen den 6-8 mars 2017.

EU-flottan ska fiska hållbart och rättvist och öppet redovisa vem som tjänar pengar på att fiske.

Instagram