Linnéa Engström är grön EU-parlamentariker. Hennes viktigaste frågor är klimat, feminism och levande hav Linnéa Engström är vice-ordförande i fiskeutskottet PECH och sitter även i miljöutskottet ENVI och jämställdhetsutskottet FEMM i Europaparlamentet. Just nu arbetar Linnéa med hur EU:s handelsflotta ska fiska hållbart i fattigare länders vatten. Om klimatet säger Linnéa Engström att det är vår viktigaste feministiska fråga. Om vi inte satsar på jämställdhet kan vi glömma att klara klimatutmaningen.

Aktuellt


Stoppa förföljelsen av hbtqi-personer i Tjetjenien.

Om klimaträttvisa. Linnéa Engström i samtal med Irlands förra president Mary Robinson och Samerådets Jannie Staffansson.

Linnéa Engströms tal inför konferensen "Ocean governance for Sustainability" i Bremen den 6-8 mars 2017.

EU-flottan ska fiska hållbart och rättvist och öppet redovisa vem som tjänar pengar på att fiske.


Bli en del av diskussionen

Följ Linnéa på Facebook


Instagram