Ersättningar och budget

Ersättningar och budget

I EU-parlamentet driver Miljöpartiet på för mer transparens gällande ledamöternas ersättningar och förmåner.

Här redogörs för vilka ersättningar Linnéa Engström är berättigad till i egenskap av EU-parlamentariker och vilka medel som står till hennes förfogande.

Arvode

Varje månad får Linnéa Engström ett arvode som uppgår till 8.611,31 euro. Linnéa betalar EU-skatt och skatt i Sverige.

Dagtraktamente

Varje dag som EU-parlamentets ledamöter är på plats och arbetar vid något av EU:s officiella säten (Bryssel, Strasbourg och Luxemburg) har de rätt till ett dagtraktamente som uppgår till 313 € per dag. Den summan ska täcka kostnader för boende och de levnadskostnader som tillkommer.

Dagtraktamentet betalas ut bara de dagar då parlamentet är öppet och ledamoten är på plats i Bryssel eller Strasbourg. Ledamöterna måste fysiskt närvara på möten och skriva in sig i ett register varje dag för att få ut sitt dagtraktamente.

Vissa möten utanför parlamentet berättigar också till ett dagtraktamente. Det är i så fall halva summan av det vanliga dagtraktamentet.

Resor

Varje ledamot i EU-parlamentet har rätt till ersättning för de resor som görs inom uppdraget som EU-parlamentariker. Det är olika typer av ersättningar och regler som gäller för olika slags resor.

Allmänna utgifter

Varje månad mottar varje ledamot 4.416 € från parlamentet, som ska täcka allmänna utgifter som uppstår i samband med ledamotens uppdrag. Pengarna sätts in på ett separat konto.

Pengarna används exempelvis till inköp av kontorsmaterial och möbler, teknisk utrustning och telefonräkningar för tjänstemobiler för Linnéa och hennes personal.

Budgeten för allmänna utgifter ska också täcka kostnader för hotell då Linnéa gör tjänsteresor i Sverige, avgifter för webbhotell, böcker, prenumerationer och kostnader för att anordna seminarier och konferenser.

Gröna gruppen i parlamentet - där Miljöpartiet ingår - har en intern policy om budgeten för allmänna utgifter. Enligt policyn ska ledamöterna redovisa vilka typer av utgifter som pengarna används till. Gröna gruppens interna riktlinjer slår också fast att eventuella överblivna medel ska betalas tillbaka till parlamentet i slutet av mandatperioden.

Här kan du se en sammanställning över Linnéa Engströms användning av budgeten för allmänna utgifter:

1 april 2018 - 30 juni 2018

https://gea-transparency.herokuapp.com/content/print/public.php?p=PzmRZ46Y4iW%2BKkC%2FQkNCSA%3D%3D&a=gB6%2BqJoP1wja2whgG%2Bx%2FXQ%3D%3D&b=J8bHNpQ%2BLL1UP35NhVPcKA%3D%3D&c=D%2FkIc4Bu9Kgg14NO3xofRA%3D%3D

1 januari 2018 - 31 mars 2018

https://gea-transparency.herokuapp.com/content/print/public.php?p=PzmRZ46Y4iW%2BKkC%2FQkNCSA%3D%3D&a=gB6%2BqJoP1wja2whgG%2Bx%2FXQ%3D%3D&b=J8bHNpQ%2BLL1UP35NhVPcKA%3D%3D&c=D%2FkIc4Bu9Kgg14NO3xofRA%3D%3D

1 oktober 2017 - 31 december

https://gea-transparency.herokuapp.com/content/print/public.php?p=PzmRZ46Y4iW%2BKkC%2FQkNCSA%3D%3D&a=7RmreTpzlOVk%2BeNUFOgg8A%3D%3D&b=S7dSQkj%2BT8W%2BTT%2Bv7Sl85w%3D%3D&c=D%2FkIc4Bu9Kgg14NO3xofRA%3D%3D

1 juli 2017 - 30 september 2017

https://gea-transparency.herokuapp.com/content/print/public.php?p=PzmRZ46Y4iW%2BKkC%2FQkNCSA%3D%3D&a=kqps%2FD957yiQieQR7%2BMHig%3D%3D&b=uRdiPbg0gXnP9%2BV9TE%2F2xQ%3D%3D&c=D%2FkIc4Bu9Kgg14NO3xofRA%3D%3D

Miljöpartiets ledamöter i EU-parlamentet har även anlitat en auktoriserad revisor som granskar våra utgifter. Här finns revisorns rapport (länk till pdf)

Personalbudget

Linnéa Engström har fyra assistenter till sin hjälp för att utföra uppdraget som EU-parlamentariker.

Personalbudgeten används till assistenternas löner, sociala avgifter och pensioner. Den används också till att täcka utgifter för resor som anställda gör i tjänsten. Personalbudgeten uppgår till maximalt 24 526 € per månad och administreras helt och hållet av parlamentet.