PÅ GÅNG

 

Lagförslag antaget

5 december 2016   EU-parlamentets fiskeutskott antog mitt förslag i lagstiftningen hur EU ska fiska hållbart och rättvist. Otrolig känsla! Miljöorganisationen Oceana kallar det en stor framgång. I februari 2017 röstar hela parlamentet om förslaget i Strasbourg. Ökad transparens och ansvarstagande är viktigt för klimatet och för matsäkerhet. 
 


Näst mest inflytelserika MEP

- 10 oktober 2016    VoteWatch Europe har rangordnat de fem mest inflytelserika svenska europaparlamentarikerna. Jag hamnar på andra plats: 

Linnéa Engström, member of the Green Party (Greens/EFA), is the second most influential Swedish MEPs in the European Parliament. Engström is very active on fisheries policy, as she is one of the vice-chair of the Committee on Fisheries, as well as the coordinator of her political group in the same Committee. She also drafted reports on the sustainable management of external fishing fleets, the recovery of eel stocks, as well as the resuming of whaling by Japan.

Läs hela artikeln här!


I MEDIA

 Boken om Klimatfeminism

I mitten av maj släppte jag min bok om klimatfeminism på Miljöpartiets kongress. I september medverkar jag på bokmässan i Göteborg. Jag åker även ut på planerade besök i landet och pratar om klimatfeminism.

Boken Klimatfeminism förenar kampen för klimatet med kampen för en rättvis värld och innehåller även porträtt av några av den gröna rörelsens mest framstående aktivister och politiker.

"Klimatfrågan är den allt omfattande globala orättvisan för nuvarande och framtida generationer och en av de största utmaningarna från ett mänskligt rättighetsperspektiv, eftersom den har bäring på så många aspekter av vårt ekonomiska och sociala liv och vår möjlighet att leva överhuvudtaget. "